Продукти Изберете предпочитания цвят на гнайса


S1 Едро Петнисто

S1 Едро Петнисто,
4.50 €/м2

S2 Дребно Петнисто

S2 Дребно Петнисто,
2.20 €/м2

S3 Рязано Петнисто 5 см

S3 Рязано Петнисто 5 см.,
13.50 €/м2

S4 Рязано Петнисто 10 см

S4 Рязано Петнисто 10 см.,
13.00 €/м2

S5 Кокали Петнисти

S5 Кокали Петнисти,
4.00 €/м2